2015-11-22: Misstänkt för terroristbrott frisläppt

021media.se/Arkivbild

SVERIGE

Åklagaren har idag fattat beslut att den man i 25-årsåldern som varit anhållen misstänkt för förberedelse till terroristbrott ska släppas. Det kvarstår inga misstankar mot den tidigare anhållne 25-åringen. Förundersökningen fortsätter dock och arbetet syftar till att kunna gå till botten med och helt kunna avfärda ursprungsinformationen.

Det kvarstår flera oklara omständigheter i utredningen som Säkerhetspolisen arbetar vidare med. Säkerhetspolisen kommer att genomföra ett antal kompletterande förhör med personer för att få fram information om det enligt uppgift planerade attentatet. Arbetet syftar till att i detta ärende helt kunna avfärda attentatsplanering mot Sverige.

Säkerhetspolisens och Polisens agerande 
Ursprungsinformationen som Säkerhetspolisen har är av allvarlig karaktär och därför agerade vi utifrån den information som fanns när vi delgav den till Polismyndigheten och informerade åklagaren som fattade beslut om att anhålla den tidigare misstänkte personen. Vi har arbetat fokuserat med att få fram uppgifter om eventuella val av mål och potentiella gärningsmän. Det var viktigt att agera mycket snabbt så att Polisen kunde vidta skyddsåtgärder.

Det fanns oklarheter kring identitet och därmed tog det tid att få fram information från de officiella register som fanns. Säkerhetspolisen hade kontakter med flera olika myndigheter för att få en mer komplett bild. Liksom vid alla polisingripanden gjordes en polistaktisk bedömning på plats.

Hotnivån för Sverige
Hotnivån för Sverige ligger kvar oförändrad på en hög nivå. Bedömningen består av betydligt fler beståndsdelar än den konkreta information vi hade vid tillfället för nivåhöjningen. Nationellt centrum för terrorhotbedömning väger in skeenden och händelser i omvärlden som kan driva på eller minska avsikten eller förmågan att utföra attentat mot Sverige. Bedömningen sker kontinuerligt och kan komma att förändras.

Fortsatt arbete
Det som inträffade beskriver tydligt dilemmat för alla säkerhetstjänster där man tvingas agera utifrån en ofullständig lägesbild. Med hänsyn till det osäkra läge som råder är det sannolikt att Europa får anpassa sig till den här typen av händelser.

Säkerhetspolisen fortsätter att utreda de oklara omständigheter som fortfarande finns i utredningen. Vi har också ett omfattande samarbete med säkerhetstjänster i Europa och andra delar av världen med anledning av de fullbordade attentaten i Paris och attentatshot i Belgien. Säkerhetspolisen och Polisen agerade i detta fall resolut och kommer även fortsatt att agera på det sättet med allmänhetens bästa för ögonen.

tipsa_oss_nyHar ni vart på plats vid en händelse, har ni bild. Dela gärna med dig av händelsen med oss på 021media.se. Tips kan lämnas med SMS/MMS till 070-2676569 eller via mail till tipsa@021media.se Du kan alltid vara anonym och vi garanterar dig källskydd.

Ni kan även skick ert tips direkt från hemsidan och bifoga en ev. bild här.

Vänliga hälsningar Fotograf - Andréas Sandberg

Följ och Gilla 021media.se: