2017-07-09: Underhållsarbete på Kvicksundsbron

KVICKSUND
Under sommaren utför man underhållsarbete på Kvicksundsbron på rv56. Mellan 10 juli och 6 augusti stängs bron av för vägtrafikanter. Biltrafiken leds om via Köping och Arboga, och en färja sätts in för gång- och cykeltrafikanter. Tågtrafiken fungerar som vanligt.

Arbeten sommaren 2017 – Kvicksundsbron
Under sommaren 2017 kommer man att stänga av Kvicksundsbron mellan 10 juli och 6 augusti (veckorna 28-31). Det betyder att bron är helt avstängd för vägtrafikanter. Under denna tid fungerar tågtrafiken som vanligt över Kvicksundsbron.

Man kommer att reparera stål- och betongskador i anslutning till de öppningsbara brodelarna. Man passar samtidigt på att reparera och underhålla andra delar av bron.

Biltrafiken leds om via Köping och Arboga
Under helavstängningen leds biltrafiken om via Arboga och Köping det kommer att finnas tydliga skyltar för detta. Fritidsbåtar kommer att kunna passera bron när den är avstängd. Tågtrafiken kommer inte att påverkas av underhållet av bron utan följer den tidtabell som finns.

På den norra sidan om bron kommer det att finnas ett fåtal p-platser för bilparkering. På den södra sidan om bron finns det tyvärr ingen plats för parkering av bilar.

Mer information finns att läsa på Trafikverket.se

tipsa_oss_nyHar ni vart på plats vid en händelse, har ni bild. Dela gärna med dig av händelsen med oss på 021media.se. Tips kan lämnas med SMS/MMS till 070-2676569 eller via mail till tipsa@021media.se Du kan alltid vara anonym och vi garanterar dig källskydd.

Ni kan även skick ert tips direkt från hemsidan och bifoga en ev. bild här.

Vänliga hälsningar Fotograf - Andréas Sandberg