2016-08-22: Extra fokus på hastigheten kring skolor

VÄSTMANLAND

I samband med skolstarten gör polisen extra kontroller av hastigheten kring skolor i hela Västmanland. Runt de flesta skolorna är hastigheten begränsad till 30 km/tim – en hastighet som alltför många bilister inte håller.

Nu börjar många barn gå eller cykla till skolan igen. Men ofta håller inte bilisterna farten på sträckor med låg hastighet, som utanför skolor.

Bara 44 procent höll farten på 40-sträckorna, jämfört med 72 procent på 70-sträckorna, enligt mätningar som NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, gjort. Och även mycket små överträdelser påverkar trafiksäkerheten.

– Det finns till exempel en rimlig chans för en oskyddad trafikant att klara en kollision med ett motorfordon i 30-40 km/h. Därför är detta en vanlig hastighetsgräns utanför skolor och i stadskärnorna där personer i stor omfattning går eller cyklar, säger Ursula Eriksson, trafikstrateg på Polismyndigheten.

Under vecka 34 satsar polisen extra på att kontrollera hastigheten. Polisen kommer framför allt stå där det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten, antingen för att det är många oskyddade trafikanter eller för att trafikmiljön på annat sätt är extra osäker. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

tipsa_oss_nyHar ni vart på plats vid en händelse, har ni bild. Dela gärna med dig av händelsen med oss på 021media.se. Tips kan lämnas med SMS/MMS till 070-2676569 eller via mail till tipsa@021media.se Du kan alltid vara anonym och vi garanterar dig källskydd.

Ni kan även skick ert tips direkt från hemsidan och bifoga en ev. bild här.

Vänliga hälsningar Fotograf - Andréas Sandberg