ICE = In Case of Emergency

In Case of EmergencyAkuten och ambulansen ber alla er om att sprida detta budskap. De har upptäckt att de flesta av de skadade har en mobiltelefon på sig. Ambulanspersonalen vet bara inte vem som är närmaste anhöriga i din telefonbok på mobilen.
Vad man vill är att du sparar en person vid namn ICE (In Case of Emergency). Under detta är namnet på den person som du tycker bör kontaktas vid en olycka, tex. ICE STINA . Om du vill använda flera personer använder du ICE1 NAMN, ICE2 NAMN, ICE3 NAMN, etc.
Det är en enkel sak att göra, det är gratis och det kan göra en skillnad när det gäller.
Vi hoppas du kommer att göra detta och skicka detta vidare till alla du känner. Både inom och utanför landets gränser

Spara

Spara