2020-01-01: Ny lag tryggar blåljuspersonal

SVERIGE

Från och med idag 1 januari 2020 gäller en ny lag som skärper straffet för sabotage mot blåljusverksamhet.

Det kan exempelvis handla om att angripa eller störa polis, räddningstjänst eller ambulanspersonal, samt hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet. Den som gör detta kan dömas till fängelse, högst 4 år.

Om gärningen framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse kan man dömas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Straffet för detta är fängelse på viss tid, lägst 2 år, högst 18 år, eller på livstid.

Även försök, förberedelse, stämpling till samt underlåtenhet att avslöja eller förhindra sabotage mot blåljusverksamhet är kriminaliserat.

Det är ett allvarligt samhällsproblem att polisverksamhet, räddningstjänst och ambulanssjukvård, som bland annat har till uppgift att garantera säkerhet, liv och hälsa, utsätts för återkommande angrepp. Varje fördröjning i genomförandet av ett uppdrag kan få stora och ödesdigra konsekvenser. Den nya lagen ger polisen och annan blåljuspersonal ett stärkt skydd.

tipsa_oss_nyHar ni vart på plats vid en händelse, har ni bild. Dela gärna med dig av händelsen med oss på 021media.se. Tips kan lämnas med SMS/MMS till 070-2676569 eller via mail till tipsa@021media.se Du kan alltid vara anonym och vi garanterar dig källskydd.

Ni kan även skick ert tips direkt från hemsidan och bifoga en ev. bild här.

Vänliga hälsningar Fotograf - Andréas Sandberg