Grannsamverkan

Genom att tänka som en tjuv kan du minska risken för att drabbas av bostadsinbrott. I områden med grannsamverkan kan bostadsinbrotten minska med 26%. Se fler filmer om hur grannsamverkan går till på http://samverkanmotbrott.se
Uppdragsgivare: Samverkan mot brott, Pia Lindström. Projektledare: Tommy Jonasson, Polisen. Projektgrupp: Lars-Göran Strid, Polisen. Jimmy Gustafsson, Polisen. Lotta Mauritzsson, Stöldskyddsföreningen.