Övrigt vi har producerat

Här under hittar ni övriga produkter som vi producerat och levererat till kund.

Etiketter till Koby Gårds prudukter

OBS: Förlagan, dvs. bilden på kon är inte såld till kunden utan enbart etiketterna och headern är det som kunden har rätten till att använda.